preloader logo

Om oss

Ramallo Montis är specialister på skatterätt och redovisningstjänster Vi ger även våra kunder omfattande rådgivning i samband med fusioner och förvärv. Vi strävar efter att vara ledande på de områden vi verkar inom och följer noggrant alla etiska riktlinjer.

Känna oss
  • Specialisering och erfarenhet

    Våra medarbetare har många års dokumenterad erfarenhet inom branschen.

  • Insatser

    Vi arbetar hårt för att uppfylla de förväntningar våra kunder ställer på oss. Du kan räkna med vårt fulla engagemang.

  • Etik

    Vi agerar i full överensstämmelse med de etiska normer som gäller för vårt yrke.

Ett brett utbud av tjänster

Vi erbjuder rådgivning till våra kunder både med avseende på dagliga redovisnings- och skattefrågor och specifika skattefrågor, eller i samband med fusioner och förvärv. Vi kan även hjälpa fysiska personer som vill skaffa uppehållstillstånd i Spanien.

Våra tjänster

Särskild rådgivning till personer som inte är bosatta i Spanien

Vi har en särskild avdelning som arbetar med daglig och återkommande rådgivning till individer och företag som inte har hemvist i Spanien. I vårt professionella team finns medarbetare som talar engelska och tyska. Vi har även medarbetare som talar svenska, norska och danska.

Kontakt

Vi använder "Google Analytics"-cookies för att analysera våra tjänster och webbaktivitet för att förbättra dess innehåll. För att acceptera cookies, klicka på "Acceptera". För att avvisa dem, tryck på "Stäng". För mer information eller för att välja inställningar, tryck på "Konfigurera".

Acceptera För nära Konfigurera